“Sabien is één van de slimste vrouwen die ik ken”

4 januari 2021
Geen opmerkingen
1550 views

Een jaar lang volgde Sabien Windels met Roof Food een begeleidingstraject bij Happonomy, de organisatie die een duurzame transformatie van waardegedreven ondernemers, organisaties en de maatschappij nastreeft. Oprichter Bruno Delepierre licht kort toe.

Sabien: “‘Bruno Delepierre is de slimste man die ik ken’. Zo werd Bruno eind 2019 aan mij geïntroduceerd door Pacquita Balcaen, oud-medewerkster en lid van de raad van bestuur van Roof Food (lacht). Pacquita merkte dat er op organisatieniveau een aantal zaken mank liepen en raadde me aan om Happonomy te contacteren. Normaal sta ik nogal weigerachtig tegenover businessconsulenten. Ik heb het gevoel dat ze noch mij, noch de missie van Roof Food begrijpen en dat ze enkel naar het puur financiële aspect van ondernemen kijken.” 

Maar dat zinnetje over die slimme man bleef in Sabiens hoofd hangen en maakte haar nieuwsgierig. Eind 2019 ontmoetten Bruno en Sabien elkaar voor de eerste keer en het klikte direct. “Ik had meteen door dat Happonomy wél kijkt naar de ondernemer achter de organisatie en naar diens drijfveren.”

“Dat klopt. Een van de doelstellingen van Happonomy is om meer en meer succesvolle duurzame organisaties op te bouwen. We vertrekken hierbij expliciet vanuit de situatie van de ondernemer want enkel door een situatie te creëren die voor de ondernemer duurzaam is, kan die ondernemer zijn of haar visie realiseren

We willen het bedrijfseconomisch kader maximaal laten aansluiten op hun levenskwaliteit wat betreft workload, work-lifebalance, inkomen. Het probleem is dat ons huidig economisch systeem, duurzaamheid niet ten volle ondersteunt en dat veroorzaakt spanning bij duurzame ondernemers. Dat was ook bij Sabien het geval, de clash tussen haar visie en de realiteit was zo groot dat haar persoonlijk welzijn eronder leed.” 

In oktober 2019 besluit Sabien een kort traject bij Happonomy te volgen. Dat traject start met een financieel-economische analyse van Roof Food: welke activiteiten zijn er en hoeveel brengen ze op? “Die doorlichting was zeer confronterend”, vertelt Sabien.

“De cateringactiviteiten rendeerden slechter dan ik dacht, de HR draaide niet vlot en ook op het vlak van organisatiestructuur kon het veel beter.”

Bruno: “Roof Food had toen een zevental activiteiten zoals de dakdiners, de dakschotels, de catering… Ik heb Sabien gevraagd om na te denken over de mate waarin die activiteiten haar missie realiseerden en of dat cijfermatig wel klopte. Het was aan Sabien zelf om te beslissen waar ze haar prioriteiten wou leggen.”

Sabien: “Ik vond dat wreed lastig. Ik was in die periode zeer onrustig. Ik wist dat ik dingen moest loslaten, maar tegelijk wist ik niet waar Roof Food naartoe zou evolueren. Dat was een moeilijk proces. Soms zit je zo vast in een bedrijfsframe dat je denkt dat je geen keuze hebt om het op een andere manier aan te pakken. Happonomy heeft me toen geholpen door als klankbord te fungeren. Het helpt om even uit te zoomen en jezelf een aantal kritische vragen te stellen zoals hoe zijn we tot die catering gekomen, waarom doen we dat, in welke mate draagt dat bij aan onze missie, wat brengt dat financieel op?”

Bruno: “Roof Food bevond zich toen ook in een zeer precaire financiële situatie. Ik heb er bij Sabien op gehamerd dat ze eerst dat aspect moest aanpakken. Anders zou ze haar visie en ideeën nooit kunnen realiseren. Ik herkende meteen ook een aantal uitdagingen binnen het Roof Food-team die typisch zijn aan visionair ondernemen. Want laten we wel wezen: Sabien is geen klassieke onderneemster. Sabien is één van de slimste vrouwen die ik ken. Maar ze staat voor een enorme uitdaging. Het probleem voor mensen met een visie is dat niet iedereen die visie ziet. En wat mensen niet zien, kun je ook niet verkopen.

Met de steun van Vlaanderen Circulair werkte Happonomy daarom aan een project waarin het oplossingen zoekt voor duurzame ondernemers die botsen op de huidige bedrijfseconomische wetmatigheden. Happonomy ontwikkelde een gestructureerd stappenplan voor startende ondernemers die willen bouwen aan een meer sociale, creatieve en ecologisch wereld. Het model loodst hen stap voor stap door vier fases die hen helpen om als ondernemer en organisatie verder te springen. 

Na een model voor de aspirant-ondernemers werkt de organisatie nu ook aan een model voor de al gestarte ondernemers. De bedoeling is hen te begeleiden bij verschillende aspecten zoals organisatiedesign, prijszetting, planning, cashflow… In het kader van dat onderzoek fungeerde Roof Food als testcase en kon Sabien een jaar lang rekenen op de ondersteuning van verschillende domeinexperten uit het Happonomy-netwerk. Van subsidie-aanvragen tot prijszetting, van organisatie-design tot business case, alles passeerde de revue. 

Sabien: “Ik heb ontzettend veel gehad aan het begeleidingstraject met Happonomy. Iets wat Bruno me bijvoorbeeld leerde is dat duurzaam ondernemen begint bij een duurzame situatie creëren voor jezelf. Eind 2019 was ik helemaal overstresst. Ik had 1001 problemen en wist niet waar te beginnen.

Tijdens een van de eerste sessies met Happonomy ging het over mijn comfort thuis. Ik woon samen met mijn vriend op een woonboot die we verwarmen met een houtkachel. Doordat de houtvoorraad niet goed geregeld was, verloor ik elke dag veel tijd aan hout sprokkelen. Bruno heeft daar toen een prioriteit van gemaakt: herstel die kachel, voorzie hout en zorg ervoor dat je het elke dag comfortabel warm hebt.

 

Het is gek hoe lang ik die situatie heb laten aanslepen, maar ik zat toen zo zwaar in de problemen dat ik de bomen door het bos niet meer zag. Dankzij Bruno hebben we nu een grote houtvoorraad en gaan we een warme winter tegemoet (lacht).”

Bruno:De eerste stap bij duurzaam ondernemen begint altijd bij jezelf: wat is buiten je werk belangrijk voor je, hoeveel geld heb je nodig hebt om duurzaam te ondernemen,  wat zijn je talenten en waar moet je aan werken? Je mag niet vergeten dat de motor van de onderneming, zeker in het begin, de ondernemer zelf is. Die motor draait maar best optimaal en dat is iets wat veel starters durven vergeten, met alle gevolgen van dien.”

Sabien: “Nog een belangrijke les die ik leerde is dat structuur de rust en stabiliteit geeft die je nodig hebt om een gezonde organisatie uit te bouwen. In het begin was er bij Roof Food vooral chaos. Vandaag verloopt mijn werkweek veel gestructureerder. Terwijl ik daar vroeger een afkeer van had, zie ik er nu het nut wel van in. Ik blijf wel flexibel werken, maar zaken zoals een begroting, jaarplanning, activiteiten staan nu wel op de agenda.”

Sabien: “Happonomy liet me ook bewust worden van geld. Bruno gaf me de opdracht om gedurende drie maanden ál mijn persoonlijke onkosten en uitgaven bij te houden. Zo kreeg ik een duidelijk overzicht van wat ik belangrijk vind, aan wat ik mijn geld uitgeef en welke dromen ik in de toekomst nog wil realiseren. Zo kun je zwart op wit zien hoeveel je effectief moet verdienen om dat allemaal te verwezenlijken. Happonomy werkt heel hard aan dat bewustzijn rond je relatie met geld en wat je graag wil opbouwen, wat je sterktes en zwaktes zijn en waar je je moet positioneren in je onderneming om te kunnen schitteren.

Bruno: “Dat laatste is belangrijk. Het is een klassieke misvatting dat je per se de algemeen beheerder moet zijn in je onderneming. Als die rol jou geen energie geeft, dan kun je er beter iemand anders bij betrekken die dat veel beter en wél graag doet. Het is aan jou om te bepalen hoe je zelf het best kunt bijdragen aan je onderneming. Het soort organisatie dat je uitbouwt, moet in lijn liggen met wie je bent. Je kunt bijvoorbeeld met een klein kernteam werken en voor bepaalde taken een beroep doen op complementaire partners.”

Sabien: “Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt tussen Roof Food en Happonomy. Verschillende stadslandbouwers klopten aan voor begeleiding van hun project. Maar dat vereist zo’n waaier aan skills, dat het moeilijk is om dat alleen te doen. Daarom werken we nu samen waarbij Roof Food de contextspecifieke expertise over stadslandbouw aanlevert en Happonomy zich focust op de algemene bedrijfseconomische context. We zullen samen klanten begeleiden elk vanuit ons eigen netwerk. Het is een symbiose die ik nooit durfde vermoeden toen ik Happonomy leerde kennen.”

Deze reportage kwam tot stand dankzij de ondersteuning van Vlaanderen Circulair, de Vlaamse beleidsorganisatie voor circulaire economie.


Categories:   Voedsel   _UNLIST
H-)

Laat een reactie achter

Gelieve in te loggen of registreer om een reactie na te laten.