Onze visie & missie

Visie

Een smiley. Het is een symbool dat mijn pad kruiste toen ik een 8 jaar was, ik ben een kind van de jaren 80. In België waren de jaren tachtig het tijdperk van de New Beat, de muziek die de fundamenten legde voor onze moderne electro muziek.

Ik herinner me nog levendig hoe mensen pins op hun jas hadden gespeld met gele smileys. Als kind was ik direct verkocht. Ik wist dat die smiley iets speciaals vertegenwoordigde. Een uitnodiging om van het leven te genieten. Het is een symbool dat altijd in mijn achterhoofd is blijven hangen. Vandaag gebruik ik het bijna elke dag, op mijn GSM, in een e-mail of op sociale media…

30 jaar later worden jij en ik wakker in een tijdperk waar mensen wanhopig op zoek zijn naar een renaissance van integriteit, positiviteit en connectie. Daarom, een smiley, geen beter symbool om die aspiratie vorm te geven.

Missie

Aspiraties moeten gebouwd zijn op stevige en doordachte lange termijn-doelstellingen. Onze organisatie heeft er zes. Deze prioriteiten dienen als richtinggevende bakens om onze levenskwaliteit te verbeteren, onze planeet te regenereren en onderweg ons kapitalistisch systeem een upgrade te geven.

Doelstelling 1

Mensen doen nadenken over wat écht telt en hoe de 3 economische ingrediënten – werk, geld en technologie – hun levenskwaliteit kunnen versterken.

Doelstelling 2

Mensen ondersteunen om hun volledig potentieel te ontwikkelen, zonder belast te zijn door de limieten van ons huidig economisch systeem.

Doelstelling 3

Een bijdrage leveren om meer en meer succesvolle waardegedreven organisaties op te bouwen.

Doelstelling 4

Organisatie-leiders ondersteunen om hun bestaande organisaties duurzaam te transformeren met respect voor de grenzen van onze planeet.

Doelstelling 5

Beleidsmakers ondersteunen om levenskwaliteit te verhogen via een versterkt bewustzijn bij hun burgers, duurzaam werk en een duurzaam geldsysteem.

Doelstelling 6

Ondersteunen van beleidsmakers en ontwikkelaars om artificiële intelligentie op mensenmaat te maken.

Tot zover onze niet-zo-strategische agenda. Nu heb je een beter inzicht wat er achter een smiley schuil gaat. Stuk voor stuk zijn de bovenvermelde doelstellingen ondertussen op één of andere manier geïnitieerd.

De scope lijkt overweldigend, maar vanuit ons perspectief is dit onze beste kans om ervoor te zorgen dat alle inwoners van deze blauwe stip een mens- en hoogwaardig leven kunnen leiden. Uiteraard zullen er de komende jaren veel handen, harten en hoofden nodig zijn om dit te realiseren, maar je weet wat ze zeggen… wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver gaan, ga samen.

Bouw mee

Zin om mee te stappen?
Bekijk dan hoe je kunt meebouwen aan een wereld vol Happonomy.