Waar Happonomy voor staat

Happonomy Vision & Mission

Ons Perspectief

Onze planeet snakt naar adem en steeds meer mensen zitten op hun tandvlees. Onze gezondheid en relaties staan onder druk, we hebben het steeds moeilijker om in balans te leven.

Onze huidige economie die zorgt ervoor dat we ons onzeker voelen en de verschillen tussen mensen te groot worden. Dat alles bezorgt ons steeds meer stress waardoor we steeds meer moeite hebben om te kiezen voor de dingen die we écht waardevol vinden.

Het goede nieuws? Als we de moed hebben om stap voor stap te veranderen, zonder dat we weten of dat genoeg is, dan kunnen we onze wereld beter achter laten dan we haar gevonden hebben én zelf een leven vol betekenis en plezier hebben. Daarvoor moeten we eerst de schade aan onszelf, onze medemens en onze planeet terug draaien.  “Regeneratie”.  En onze economie op een andere manier organiseren, die kan daarbij een aardig handje helpen…

Onze Missie

Wij versterken mensen die willen bouwen aan een toekomst vol leven, regeneratieve leiders, zodat ze zodat ze zich goed voelen om de schade bij zichzelf, hun organisatie, community, stad of land terug te draaien.

We wakkeren bewustzijn aan

We brengen mensen samen en doen ze nadenken over wat écht telt en hoe de 3 economische ingrediënten – werk, geld en technologie – een duurzaam leven kunnen ondersteunen. We laten mensen ervaren hoe onze economie duurzame keuzes in de weg zit en hoe we dat kunnen veranderen.

We bouwen aan duurzame levens

We zorgen ervoor dat mensen rust vinden in het huidig economisch spel zodat ze hun volledig potentieel kunnen ontwikkelen  en een gezonde work/life balans hebben. Zo helpen we mensen een duurzaam leven kunnen opbouwen.

We werken aan een netwerk van regeneratieve organisaties

Wij werken samen met regeneratieve organisatie-veranderaars die via hun organisatie sociale en ecologische schade willen herstellen.

Groot en klein, van starter tot corporate. Stap voor stap, aan hun eigen tempo. Zo bouwen we aan een netwerk van regeneratieve organisaties.

We ondersteunen verandering van industrieën

We ondersteunen industriefederaties om hun industrie duurzaam te transformeren door hen extra kennis, veranderingsmodellen en tools aan te reiken.

We timmeren aan duurzame steden

We begeleiden lokale beleidsmakers en ambtenaren om duurzaamheid te verhogen in hun gemeente of stad: inclusief, lokaal en circulair. 

We werken aan een duurzame maatschappij

We slaan de handen in elkaar met beleidsmakers die ons huidig economisch systeem een upgrade willen geven zodat we maatschappelijke en ecologische schade kunnen terug draaien en we duurzaamheid een centrale plek kunnen geven.

Tot zover onze niet-zo-strategische agenda. Nu heb je een beter inzicht wat er achter een smiley schuil gaat, want alles begint met een lach. Stuk voor stuk zijn de bovenvermelde doelstellingen ondertussen op één of andere manier geïnitieerd.

De scope lijkt overweldigend, maar vanuit ons perspectief is dit onze beste kans om ervoor te zorgen dat alle inwoners van deze blauwe stip een mens- en hoogwaardig leven kunnen leiden.

Uiteraard zullen er de komende jaren veel handen, harten en hoofden nodig zijn om dit te realiseren, maar je weet wat ze zeggen… wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver gaan, ga samen.

Bouw mee

Wil je meebouwen aan een toekomst vol leven?
Bekijk hoe we de handen in elkaar kunnen slaan.