Oplossingen voor beleidsmakers

We leven in een maatschappij waar onzekerheid en onrechtvaardige ongelijkheid groeit, waar we moeite hebben om binnen de grenzen van onze planeet te leven. Onze economie, die strubbelt tegen. Steeds meer burgers en gemeenschappen staan onder druk. Hoog tijd voor een shift richting levenskwaliteit.

Het goede nieuws?

Zowel lokaal, nationaal als internationaal kunnen we duurzame veranderingen op de rails te zetten.

Over jezelf

Als waardegedreven beleidsadviseur of bestuurder geloof je in steden, landen en continenten waar levenskwaliteit centraal staat en daar ga je elke dag mee aan de slag.

Je streeft naar meer zekerheid en rechtvaardigheid, bloeiende gemeenschappen, persoonlijke ontplooiing én een duurzame planeet. Uiteraard heb je je prioriteiten maar je beseft dat onze economie ten dienste moet staan van de mens en niet omgekeerd.

"

Verbeteren, dat betekent veranderen.
Perfectie, dat is continue veranderen.

"
- Winston Churchill

Het probleem

Het probleem, dat is duidelijk. Vandaag zorgt ons kapitalistisch systeem voor toenemende onzekerheid en groter wordende verschillen tussen mensen. Dit leidt tot problemen met onze mentale gezondheid, zorgt ervoor dat steeds meer mensen worstelen om een betekenisvol leven te leiden en hebben we moeite om de grenzen van onze planeet te respecteren.

Onze oplossing

Als beleidsmaker bent u uniek geplaatst om een positieve bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van mensen en de duurzaamheid van onze economie. Door het perspectief op levenskwaliteit bij te werken of de economie zelf een upgrade te geven. Op de vraag ‘hoe kan ik dit doen’, bieden wij 4 antwoorden.

Verhoog zelfbewustzijn over levenskwaliteit en de rol van geld, werk en technologie

Laat burgers stilstaan bij wat ze echt waardevol vinden en welke rol werk, geld en technologie daarbij te spelen hebben.
Gerichte en ervaringsgerichte communicatie helpt om levenskwaliteit van burgers of specifieke doelgroepen te versterken.
Gebruik het Happonomy waardecanvas als kader of schakel ons netwerk van waardegedreven experts in om uw idee samen te realiseren.

Ondersteun duurzaam en motiverend werk

Ga de strijd met werkloosheid en burn-outs aan, versterk het sociaal weefsel en stimuleer economische performantie en ondernemerschap in uw omgeving.
Gebruik TribeForce om talent en motivatie van specifieke doelgroepen in kaart te brengen om aan gerichte opleidingen te doen, mogelijke ondernemers te identificeren of mensen te inspireren met rollen die passen bij hun talent en motivatie.

Stimuleer waardegedreven organisaties

Versterk jonge bedrijven of vrijwilligersorganisaties in uw regio door hen de tools en expertise aan te reiken om hun organisatie beter te ontwikkelen.
Met Tribeforce kunnen organisaties hun belangrijkste uitdagingen in kaart brengen én krijgen ze direct een antwoord hoe ze dat probleem het best kunnen oplossen.
Ons waardecanvas kan helpen om ‘waarde’ te herdefiniëren en ons vennootschapsmodel biedt een antwoord op organisaties die op een meer duurzame manier willen ondernemen.

Implementeer een duurzaam geldsysteem

De manier waarop we geld creëren, herverdelen en uit circulatie halen heeft een immense impact op onze levenskwaliteit. Ons huidig systeem zorgt voor financiële stress, onfaire ongelijkheid en structurele systeem instabiliteit, allesbehalve bevorderlijk voor onze levenskwaliteit. Zet ons Duurzaam Geldsysteem in als fundament voor een nieuw soort munt die meer zekerheid, fairness  geeft en ons in staat stelt een ecologisch duurzaam en betekenis vol leven te leiden.

Cases in the picture

Case - De Leuvense Circulaire Hub

Circulariteit en duurzame steden gaan hand in hand. De stad Leuven vroeg ons om met 8 stakeholders de strategie voor de circulaire hub te begeleiden.

Een innovatieve gemeenschapsmunt

Onder het goedkeurend oog van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werken wij tot eind 2022 met 3 andere projectpartners aan een piloot-case om een complementaire stadsmunt die meer levenskwaliteit moet bieden aan bewoners in een Vlaamse stad.

Samen aan de slag?

Voor elk van de antwoorden kunt u op ons rekenen als creatief klankbord, adviserend expert of projectverantwoordelijke die meebouwt aan de levenskwaliteit van uw burgers. Zoals u merkt beschikken we over de modellen, de technologie en de ‘brains’ om u waar nodig te ondersteunen. Wil u aan de slag met levenskwaliteit in al zijn facetten of werken aan een meer duurzaam economisch beleid, contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.