Wat is een Regeneratieve Economie en Waarom Hebben We Die Nodig?

26 maart 2024
Geen opmerkingen
84 views

In de huidige wereld worden we ons steeds meer bewust van de milieu- en sociale uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Van klimaatverandering tot economische ongelijkheid, deze problemen zijn vaak gekoppeld aan de manier waarop ons huidige kapitalistische systeem opereert. Maar wat als er een andere manier was om over onze economie na te denken? Maak kennis met het concept van een regeneratieve economie.

Begrijpen van het huidig systeem

Voordat we ingaan op wat een regeneratieve economie is, laten we eerst kort kijken naar ons huidige kapitalistische systeem. Kapitalisme is een economisch model dat zich richt op particulier eigendom en het doel om winst te maken. Hoewel het innovatie en economische groei heeft gestimuleerd, heeft het ook aanzienlijke nadelen.

1. Milieuvervuiling: Kapitalisme geeft vaak prioriteit aan kortetermijnwinsten boven langetermijnduurzaamheid. Dit leidt tot overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en klimaatverandering.

2. Sociale Ongelijkheid:  Het kapitalistische systeem kan de kloof tussen rijk en arm vergroten. Rijkdom concentreert zich vaak in de handen van enkelen, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Wat is een Regeneratieve Economie?

Een regeneratieve economie daarentegen is een economisch systeem dat is ontworpen om natuurlijke en sociale systemen te herstellen en te regenereren in plaats van ze uit te putten. Het gaat om het creëren van een evenwichtige, duurzame wereld waarin zowel mensen als de planeet kunnen floreren.

Kernprincipes van een Regeneratieve Economie

1. Circulariteit: In tegenstelling tot het lineaire “nemen-maken-verspillen” model van het kapitalisme, benadrukt een regeneratieve economie circulaire processen. Dit betekent het ontwerpen van producten en systemen die kunnen worden hergebruikt, gerepareerd en gerecycled, waardoor afval en milieueffecten worden geminimaliseerd.

2. Lokalisme: Het ondersteunen van lokale economieën en gemeenschappen is een hoeksteen van een regeneratieve economie. Deze aanpak vermindert de ecologische voetafdruk van transport en bevordert lokale werkgelegenheid en veerkracht.

3. Gelijkheid: Een regeneratieve economie streeft naar eerlijke en inclusieve kansen voor iedereen. Het probeert ongelijkheid te verminderen door ervoor te zorgen dat middelen en voordelen eerlijker worden verdeeld over de samenleving.

4. Holistisch Denken: Dit houdt in dat de onderlinge verbondenheid van economische, sociale en milieusystemen wordt meegenomen. Beslissingen worden genomen met begrip van hun langetermijneffecten op zowel mensen als de planeet.

Waarom Hebben We een Regeneratieve Economie Nodig?

De schade veroorzaakt door ons huidige kapitalistische systeem wordt steeds duidelijker. De klimaatcrisis, wijdverspreide vervuiling en groeiende ongelijkheid zijn slechts enkele van de dringende problemen. Een regeneratieve economie biedt een pad om deze uitdagingen aan te pakken door onze focus te verschuiven van kortetermijnwinsten naar langetermijnwelzijn.

Voorbeelden van Regeneratieve Praktijken:

1. Regeneratieve Landbouw:*Deze landbouwmethode verbetert de gezondheid van de bodem, verhoogt de biodiversiteit en legt koolstof vast, waardoor het duurzamer is dan industriële landbouw.

2. Hernieuwbare Energie: Investeren in wind, zon en andere hernieuwbare energiebronnen vermindert onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en vermindert de uitstoot van broeikasgassen.

3. Sociale Ondernemingen: Bedrijven die sociale en milieudoelen naast winst vooropstellen, lopen voorop in het aantonen hoe de regeneratieve economie in de praktijk kan werken.

Belangrijker dan onze economie: wat vinden we waardevol. 

Het concept van een regeneratieve economie gaat niet alleen over het veranderen van onze economische praktijken; het gaat over het bewustzijn van wat we waardevol vinden en hoe we omgaan met de wereld om ons heen. Door te bewegen naar een regeneratieve economie kunnen we een duurzamere en rechtvaardigere toekomst creëren waar het goed toeven is voor iedereen…


Bruno Delepierre

Maatschappelijk gedreven entrepreneur die een bijdrage wil leveren aan onze levenskwaliteit. Vader van Jacqueline. Algemeen Coordinator bij Happonomy.

Laat een reactie achter

Gelieve in te loggen of registreer om een reactie na te laten.