Wil je je organisatie écht waardegedreven transformeren?

Statutair Principe 1. Een afgelijnde missie

Vaak wordt de missie van de organisatie, beschreven in het maatschappelijk doel van de vennootschap bewust héél breed en vaag gehouden.  Dit maakt het onduidelijk wat de exacte bestaansreden van de vennootschap is en welke niet-financiële waarde de aandeelhouders wil creëren. Het verlegt de focus van waarde naar geld en het wordt ook moeilijker om het maatschappelijk doel zelf te realiseren. 

Om waarde centraal te houden, formuleer daarom het maatschappelijk doel van de vennootschap zo scherp mogelijk vanuit de niet-financiële waarde die je wil creëren. Beschrijf concreet welke waarde je voor je belangrijkste  stakeholder wil creëren. 

Hulp nodig om de waarde te benoemen? Gebruik het Happonomy waardecanvas als middel om de belangrijkste waardecomponenten van je maatschappelijk doel te definiëren. 

Voorbeeld

De missie van PrivacyProtect BV bestaat erin om de privacy (waarde) van Belgische kinderen onder de 12 jaar die mobiel en online games spelen (stakeholder) te beschermen door de ontwikkeling van technologische oplossingen voor smartphones (activiteit). 

Indien dat voor het bedrijf haalbaar is, wordt het maatschappelijk doel zo omschreven dat het door de vennootschap of een andere organisatie, een concurrent, kan bereikt worden.  Als het maatschappelijk doel bereikt wordt, wordt er automatisch een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen om te beslissen tot ontbinding of een nieuwe missie. 

Voorbeeld

De missie van Vaccinesforlivers NV bestaat erin om de gezondheid  (waarde) van volwassen vrouwelijke leverkankerpatiënten binnen de Europese Unie (stakeholder) te herstellen door een vaccin te ontwikkelen (activiteit).  Als een ander bedrijf dan Vaccinesforlivers een vaccin ontwikkeld heeft, wordt een buitengewone algemene vergadering bijeen geroepen door de raad van bestuur.