Duurzaam Geldsysteem – abstract

20 april 2020
Geen opmerkingen
1481 views

Dit document stelt een theoretisch monetair model voor, genaamd Sustainable Money Systems of SuMSy, dat de veronderstelde capaciteit heeft om de vorm van het economische ecosysteem zodanig te veranderen dat het het welzijn van mensen en de planeet centraal stelt. Om dat te bereiken hebben we nieuwe manieren gebruikt om geld in – en uit – de circulatie te brengen en hebben we mechanismen geïmplementeerd die duurzaam gedrag stimuleren.

1 Geld in omloop brengen

De kern van SuMSy is een geldmotor die geld genereert om in omloop te brengen en die er ook weer uit kan worden gehaald. Er wordt geld in omloop gebracht voor specifieke doelen, dat wil zeggen om iedereen een gegarandeerd inkomen te bieden en om projecten voor het algemeen belang te financieren.

1.1 Gegarandeerd inkomen

Met SuMSy krijgt iedereen een gegarandeerd inkomen. Het geld dat nodig is voor het betalen van dit gegarandeerd inkomen wordt in omloop gebracht wanneer dat nodig is. Het gegarandeerd inkomen moet hoog genoeg zijn om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden.
We erkennen dat het exacte bedrag van dit gegarandeerd inkomen niet in steen kan worden uitgedrukt en in de toekomst moet kunnen worden aangepast aan de reële kosten van het levensonderhoud. De beslissing hiervoor moet zo worden genomen dat iedereen een fatsoenlijk leven kan leiden binnen de beperkingen van de beschikbare hulpbronnen van de planeet. Hieronder worden een aantal opties gepresenteerd om dit te bereiken.

1.2 Projecten voor het algemeen belang

Het geld voor de financiering van onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, enz. wordt deels betaald met overliggelden en belastingen en deels in omloop gebracht als dat nodig is. Deze geldstromen moeten volledig transparant zijn om corruptie te voorkomen.
Wij stellen voor dat de beslissing over de vraag via welke projecten het label “project van algemeen belang” wordt toegekend en over de daarmee gepaard gaande mogelijkheid om extra geld in omloop te brengen, wordt genomen door de bevolking in het algemeen, waardoor zij bestuursbevoegdheden krijgen en hun aandeel in de samenleving wordt vergroot.

2 Geld uit de circulatie halen

.
Aangezien het voortdurend toevoegen van geld aan de economie leidt tot een uit de hand gelopen inflatie, moet er ook een mechanisme zijn dat het geld uit de circulatie neemt. Wanneer een evenwicht wordt bereikt tussen het in omloop brengen van geld en het uit circulatie nemen van geld, stabiliseert de totale geldmassa, waardoor een stabiele prijsstelling ontstaat zolang de snelheid van het geld ook stabiel blijft.

2.1 Overliggeld

Het overliggeld is een vergoeding die wordt betaald voor het aanhouden van kapitaal. Dit is een percentage van het geld dat op een rekening staat en wordt geïnd vlak voordat het gegarandeerde inkomen op iemands rekening wordt bijgeschreven. Dit geld wordt direct doorgesluisd naar projecten voor het algemeen belang.

De persoon die het overliggeld betaalt, heeft de keuze om het toe te wijzen aan één of meer van zijn of haar voorkeursprojecten. Overtollig geld van overgefinancierde projecten wordt uit de circulatie genomen. Projecten die ondergefinancierd zijn, kunnen geld in omloop brengen tot het vereiste budget.

Om mensen de mogelijkheid te geven om ook wat geld te besparen, in plaats van het creëren van een uitgavengolf, krijgt iedereen een vrij bedrag. Zolang iemand minder dan het vrije bedrag op zijn rekening heeft staan, wordt er geen liggeld geïncasseerd. Het vrijgestelde bedrag kan worden gespreid over meerdere rekeningen en zelfs aan iemand anders worden uitgeleend. Het eigendom van het vrijgestelde bedrag blijft bij de persoon die het aan een derde heeft uitgeleend en kan dus op elk moment worden teruggenomen.

2.2 Belastingen

Taxen worden verzameld van activiteiten die het welzijn van zowel mensen als de planeet schaden. Voorbeelden hiervan zijn vervuiling, het produceren van goederen die niet recycleerbaar zijn, vernietiging van natuurlijke hulpbronnen, enzovoort. Het geld dat wordt ingezameld uit deze belastingen wordt doorgesluisd naar projecten voor het algemeen belang, net als het liggeld. De persoon of organisatie die hier de belastingen betaalt, kan dat geld ook doorsturen naar zijn of haar voorkeursprojecten.

3 De doelstellingen

Het doel is om:

a. een alternatief economisch ecosysteem te creëren dat het welzijn van mens en planeet beter ondersteunt;

b. het creëren van een verschuiving in het machtsevenwicht.

Dit laatste (b) wordt bereikt omdat de beslissingsbevoegdheid om geld in omloop te brengen verdeeld is over ons model.

Omdat de geschiedenis heeft aangetoond dat degenen die de macht hebben om geld in omloop te brengen ook op politiek niveau veel macht krijgen, verschuift ons model deze macht van het huidige gecentraliseerde model naar een gedistribueerd model.
Het is onze veronderstelling dat we door dit te doen, het gevoel van eigendom en de daaruit voortvloeiende verantwoording in de algemene bevolking zouden verhogen.

Over de auteur

Stef Kuypers heeft een geschiedenis in IT, creatief denken, improvisatie en bedrijfsinterventies. Hij studeerde zelf economie, monetaire systemen, complexiteitstheorie en sociologie door online onderzoeksartikelen over de onderwerpen te lezen en vervolgens in gesprek te gaan met vooruitstrevende denkers.

Hij raakte geïnteresseerd in monetaire systemen nadat hij ontdekte dat de grootste hindernis voor het oplossen van ons klimaatveranderingsprobleem eigenlijk ons monetaire systeem is. Hierdoor begon hij zich af te vragen of we een monetair systeem konden creëren dat duurzamer economisch en sociaal gedrag zou creëren en het welzijn van alle mensen zou ondersteunen. Dat soort denken leidde uiteindelijk tot de creatie van het Duurzame Geldsysteem.

Lees de volledige paperhier.


Wil je meer?

In de stemming voor meer stof tot nadenken?

Nu kent u de basis van ons Duurzaam Geldsysteem, misschien wilt u de volledige versie eens bekijken. Ga naar de details in de volledige paper..


Categories:   Wat we nodig hebben
Stef Kuypers

Laat een reactie achter

Gelieve in te loggen of registreer om een reactie na te laten.