VERBINDEN

"De samenleving moet zo georganiseerd zijn dat iemands sociale en liefdevolle kenmerken niet los gezien kunnen worden van zijn sociale bestaan, maar er deel van uitmaken."
- Erich Fromm

PARTNER

Partner

Een complementaire partner vinden is een katalysator voor geluk. Terechtkomen bij een niet-geschikte partner heeft een tegenovergesteld effect.

Een partner geeft ons toegang tot seks, wat mogelijk resulteert in een eigen gezin. De behoefte aan seks moet echter genuanceerd worden: het kan ook negatieve impact hebben op ons relationeel welbevinden.

Heel wat studies suggereren ook dat een huwelijk mensen gelukkiger maakt dan niet-gehuwd of alleenstaand zijn. Die conclusie is mogelijk te verregaand wanneer andere variabelen worden meegerekend die hier niet gemeten zijn.

Een partner hebben heeft ook een positieve impact op andere dimensies: vooral onze noden die verband houden met veiligheid en zekerheid zijn gebaat met een partner.

Familie

Family

Mensen streven ernaar om deel uit te maken van een groep.  Onze families worden hierbij vaak beschouwd als de belangrijkste groep waar we lid van zijn.

Families stimuleren onze levenskwaliteit. Steun krijgen van onze familieleden heeft een niet te verwaarlozen belang op onze levenskwaliteit. Sterke banden hebben met personen waaraan we ons hechten, zoals onze ouders wanneer we kind of adolescent zijn dat ook.

Wanneer kinderen zelf ouders worden, voelt het leven heel wat gecompliceerder aan. Nieuwbakken ouderparen kunnen hun eigen gevoel van levenskwaliteit enkele jaren drastisch zien dalen.

Vanzelfsprekend spelen er in families nog meer dimensies dan enkel de band tussen ouder en kind. De band met broers en zussen, als die er zijn, is eveneens van groot belang. Interessant om te vermelden is dat het geslacht een belangrijke belangrijke impact heeft op ons emotioneel welbevinden: zussen hebben stelt ons in staat om onze gevoelens uit te drukken, terwijl broers hebben het tegengestelde effect bewerkstelligt.

VRIENDEN

Friends

Het zal je niet verbazen dat betrouwbare vrienden hebben een belangrijk element is voor een kwaliteitsvol leven. Verschillende vrienden hebben heeft zelfs een grote impact op onze gezondheid en levensverwachting.

Het minste wat kan zeggen is dat vriendschapsbanden smeden een complex proces is. Het hangt van een reeks parameters, waarvan raakpunten tussen twee individuen de belangrijkste is. Als lichamelijke wezens streven we zo nu en dan naar aanraking. Elkaar aanraken maakt deel uit van sterke vriendschapsbanden, wat het belang van contacten die enkel via sociale media verlopen relativeert.

Wat het aantal vriendschappen betreft, kunnen we stellen dat het aantal minder belangrijk is dan de kwaliteit ervan, hoewel de twee gelinkt zijn. Meer dan vijf dichte vrienden hebben lijkt moeilijk haalbaar, net als meer dan twaalf tot vijftien ‘gewone’ vrienden. Familieleden behoren trouwens vaak tot beide groepen.

GEMEENSCHAP

Community

In de antropologie ontdekte men door de grootte van onze neorcortex met groepsgrootte te vergelijken dat ons brein tussen honderd en tweehonderd betekenisvolle sociale relaties aankan met mensen die deel uitmaken van onze gemeenschap.

Ruim gezien kunnen gemeenschappen gedefinieerd worden als een groep mensen die iets gemeen hebben, ontstaan op basis van locatie of gedeelde interesse, en die samenhorigheid en emotionele veiligheid bieden, beide belangrijke bouwstenen voor een gelukkig leven.