Wil je je organisatie écht waardegedreven transformeren?

Statutair Principe 3. Stakeholder winstallocatie & Happonomy dividend

Hoeft het gezegd dat geld het perspectief op waarde beïnvloedt? We leven in een monetair systeem dat onzekerheid voedt, zowel financieel als psychologisch. Om waarde ook financieel te laten terugvloeien naar de belanghebbenden van de organisatie wordt daarom statutair opgenomen dat winst na belastingen wordt herverdeeld over stakeholders en niet enkel aandeelhouders, die uiteraard wel stakeholder blijven. De vorm van uitkering wordt in functie van het type stakeholder bepaald. 

 Ondernemer - dividend

kan beslissen om dividend aan andere stakeholder categorie toe te kennen.

Aandeelhouder - dividend

kan beslissen om dividend aan andere stakeholder categorie toe te kennen. 

Klant

krijgt een prijsreductie ofwel in de vorm van een korting op de volgende factuur ofwel via een credit note.

Medewerkers

medewerkers beslissen zelf hoe ze dit willen ontvangen (financiële bonus, cafetariaplan, weggeven aan maatschappelijke stakeholder)

Maatschappij

krijgt een Happonomy dividend. Medewerkers beslissen welk doel er wordt gesteund.

Planeet

krijgt een Happonomy dividend. Medewerkers beslissen welk doel er wordt gesteund.

Voorbeeld

Bedrijf Winforlife heeft een winst na belastingen van 800.000 euro gerealiseerd. Het beslist om de helft aan de reserves toe te voegen en 400.000 euro uit te keren. De verdeelsleutel is door de stakeholder board en raad van bestuur  bepaald als volgt

Stakeholder Percentage
Ondernemer 20%
Aandeelhouder 20%
Klanten 20%
Medewerkers 20%
Maatschappij  10%
Planeet 10%

 

Het Happonomy dividend bedraagt 2 keer 40.000 euro,  10% van het totaal dividend voor Mens & 10% voor Planeet.

De medewerkers hebben beslist dat ze met hun organisatie iets wilden doen aan armoede (SDG 1). Daarom kozen ze het armoedepreventiecentrum op 500 meter van het kantoorgebouw als begunstigde om het eerste deel van hun Happonomy dividend uit te keren.   Er wordt een gift gedaan van 40.000 euro of 10%. 

Het team wil ook iets bijdragen aan onze planeet. Het tweede deel van het Happonomy dividend wordt daarom uitgekeerd aan een ecologisch project dat bossen heraanplant in de stad waar ze gevestigd zijn (SDG13). Deze organisatie krijgt ook 40.000 euro extra werkingsmiddelen.