Jobs op de tocht? – De advocaat

15 juni 2024
Geen opmerkingen
1317 views

Jobs op de helling: 1,268,011 advocaten in de US & 650,033 advocaten in de EU

Advocaten, je houdt van ze of je haat ze. Ik ben zelf met een advocaat getrouwd geweest, ben zelf jurist van opleiding, dus ik moet hier voorzichtig zijn…

Advocaten verdienen hun brood met kennis. Ze investeren veel tijd in het begrijpen van de regels van ons rechtssysteem en helpen vervolgens mensen die ‘gerechtigheid’ of ‘bescherming’ nodig hebben binnen dat systeem.

Daarnaast houden ze de veranderingen in het systeem goed in de gaten en doen ze voorstellen voor aanpassingen in vakliteratuur. Deze kritiek en suggesties worden dan uitgebreid besproken door juristen. Als er in deze discussies waardevolle ideeën worden gevonden, sijpelen deze door in de rechtspraak of worden ze opgenomen in het rechtssysteem als nieuwe regels of interpretaties.

Net als bij vrobot-advocaateel andere kennisintensieve beroepen staan huidige en toekomstige technologieën klaar om een aanzienlijke impact te hebben op de dagelijkse praktijk van advocaten.

Volgens een rapport van Jomati Consultants, getiteld “Civilisation 2030,” zullen robots en kunstmatige intelligentie binnen vijftien jaar de rechtspraktijk domineren. Dit zal veel kennisintensieve taken die bij het beroep horen, effectief overbodig maken. Deze technologie zal Schumpeter’s wet van creatieve destructie opnieuw bevestigen, ondanks de groeiende vraag naar meer mensen en ondanks de groeiende complexiteit van het rechtstelsel.

 


Het debat – De voor- en nadelen van AI

  1. Pro – Kostenbesparing

   • AI kan veel juridische taken sneller en goedkoper uitvoeren dan mensen. Dit kan de kosten voor juridische diensten verlagen, waardoor ze toegankelijker worden voor meer mensen.
   • Aan de andere kant kan dit leiden tot banenverlies onder advocaten, wat een negatieve impact kan hebben op de werkgelegenheid in de juridische sector.

 

  1. Pro – Efficiëntie
   • AI kan enorme hoeveelheden juridische documenten en informatie snel analyseren. Dit betekent dat zaken sneller kunnen worden afgehandeld, wat tijd bespaart voor zowel advocaten als cliënten.
   • Hoewel AI snel is, mist het soms het menselijke inzicht en de nuance die nodig is om complexe juridische problemen volledig te begrijpen en op te lossen.

 

  1. Pro – Consistentie
   • AI kan juridische beslissingen en adviezen geven zonder menselijke vooroordelen. Dit kan leiden tot meer consistente en eerlijke uitkomsten.
   • AI is slechts zo goed als de gegevens waarmee het is getraind. Als die gegevens vooroordelen bevatten, kan AI deze repliceren en zelfs versterken.

 

  1. Pro – Toegankelijkheid
   • AI kan juridische diensten 24/7 beschikbaar maken, wat handig is voor mensen die buiten de gebruikelijke werktijden hulp nodig hebben.
   • Niet iedereen heeft toegang tot technologie of begrijpt hoe ze deze moeten gebruiken, wat kan leiden tot ongelijkheid in de toegang tot juridische diensten.

 

  1. Contra – Menselijke Connectie
   • Advocaten bieden een menselijke connectie en empathie die AI niet kan evenaren. Dit is belangrijk voor cliënten die te maken hebben met emotionele of stressvolle juridische kwesties.
   • Hoewel menselijke connectie waardevol is, kan AI aanvullende ondersteuning bieden bij routinetaken, waardoor advocaten meer tijd hebben voor persoonlijke interactie.

 

  1. Contra – Creativiteit en Oordeelsvermogen
   • Advocaten gebruiken hun ervaring en creatieve denkwijze om complexe problemen op te lossen en strategische adviezen te geven. AI mist deze menselijke creativiteit en het vermogen om intuïtieve beslissingen te nemen.
   • AI kan goed presteren bij het analyseren van feiten en patronen, maar de creatieve en strategische aspecten van juridisch werk blijven een uitdaging.

 

 1. Contra – Ethische Overwegingen
  • Advocaten zijn gebonden aan strikte ethische codes en professionele verantwoordelijkheid. AI-systemen missen dit morele en ethische kompas, wat kan leiden tot problemen in de besluitvorming.
  • AI kan worden geprogrammeerd om zich aan bepaalde ethische richtlijnen te houden, maar dit vervangt niet de diepgaande ethische overwegingen die menselijke advocaten in hun werk meenemen.


Enkele voorbeelden van AI tools voor juristen

Binnen de Europese Unie zijn er enkele prominente AI-tools bedrijven die de juridische sector bedienen. Twee belangrijke spelers zijn Luminance en RAVN ACE, beide gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Luminance gebruikt machine learning om contracten en andere juridische documenten te analyseren en te doorzoeken. RAVN ACE, onderdeel van iManage, biedt geavanceerde documentverwerking en analyse door gebruik te maken van AI om gegevens uit ongestructureerde documenten te identificeren en te verzamelen.

In Nederland zijn er verschillende innovatieve bedrijven die AI inzetten om juridische processen te verbeteren. Clocktimizer, gevestigd in Utrecht, biedt AI-gebaseerde oplossingen voor tijdregistratie en data-analyse in de juridische sector. Legal Robot, met een vestiging in Amsterdam, levert contractanalyse en andere juridische tools op basis van kunstmatige intelligentie. In Vlaanderen is ook Lawren.io gevestigd, dat zich richt op de automatisering van juridische processen en documentanalyse met behulp van AI.


De uitdaging voor onze arbeidsmarkt 

De vraag die gesteld moet worden is: “ hoe krijgen we hypergespecialiseerde advocaten als we ze niet de tijd geven om te leren? ” Aangesloten advocaten worden grotendeels overbodig omdat hun expertise te laag is ten opzichte van de kosten die aangerekend worden.

De intrede van AI in de juridische sector betekent dat routinematige taken zoals documentanalyse, juridisch onderzoek en contractcontrole sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd dan door mensen. Dit zorgt ervoor dat er minder vraag is naar jonge juristen voor deze basistaken, wat hun kansen op instapniveau banen kan verminderen.

Tegelijkertijd, nu AI veel van deze routinetaken overneemt, zullen werkgevers hogere verwachtingen hebben van jonge juristen. Ze moeten zich onderscheiden door vaardigheden zoals creatief denken, strategisch inzicht en interpersoonlijke communicatie, die moeilijker door AI te repliceren zijn. Daarnaast moeten jonge juristen zich aanpassen aan nieuwe technologieën en software. Dit vereist voortdurende opleiding en de bereidheid om nieuwe vaardigheden te leren en te integreren in hun dagelijkse werk.

De uitdaging voor het business model van de advocatenkantoren

Voor advocatenkantoren vandaag, die een klassiek ‘billable’ aantal uren ambiëren per advocaat, zal steeds meer onder druk komen te staan. Advocatenkantoren die zware kosten in rekening brengen, zullen ofwel hypergespecialiseerde senior advocaten moeten hebben, ofwel de nieuwste kunstmatige intelligentie om de rekeningen te ondersteunen. De vraag die elke advocaat zich dient te stellen: wat moet de primaire focus van de activiteiten van een advocaat zijn: kennisgedreven advies of sociale ondersteuning van mensen? Uiteraard zijn beide relevant maar de vraag blijft in welk evenwicht deze elkaar zullen vinden.

AI kan juridische diensten goedkoper maken door de efficiëntie te verhogen en de noodzaak van menselijke tussenkomst te verminderen. Hierdoor moeten advocatenkantoren heroverwegen hoe ze hun diensten prijzen en mogelijk hun tarieven verlagen om concurrerend te blijven. Met AI die routinetaken overneemt, zullen advocatenkantoren hun personeel anders moeten inzetten. Dit betekent een verschuiving naar complexere, strategischere werkzaamheden die menselijke inbreng vereisen.

Advocatenkantoren moeten ook investeren in AI-technologieën om bij te blijven met de concurrentie. Dit vereist niet alleen financiële investeringen, maar ook tijd en middelen om personeel te trainen en nieuwe systemen te integreren. Klanten zullen hogere verwachtingen hebben van de snelheid en nauwkeurigheid van juridische diensten, dus advocatenkantoren moeten voldoen aan deze verwachtingen door AI te gebruiken om hun diensten te verbeteren en sneller resultaten te leveren.

Jonge juristen kunnen zich specialiseren in niches die minder vatbaar zijn voor automatisering, zoals complexe geschillenbeslechting, ethische kwesties of strategisch juridisch advies. Ze moeten zich ook vertrouwd maken met AI-tools en technologische vaardigheden ontwikkelen die hen helpen om efficiënter te werken en waarde toe te voegen aan hun praktijk. Vaardigheden zoals empathie, onderhandelen en creatieve probleemoplossing blijven cruciaal en juristen moeten deze ontwikkelen om zich te onderscheiden van AI.

Tot slot moeten advocatenkantoren flexibeler worden in hun bedrijfsmodellen. Dit kan betekenen dat ze hybride teams van mensen en AI inzetten en verschillende prijsstructuren aanbieden op basis van de complexiteit van de zaak


Hoe kunnen advocaten vandaag bijdragen aan een regeneratieve economie? 

Advocaten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een regeneratieve economie door hun expertise en invloed te gebruiken om duurzaamheid en rechtvaardigheid te bevorderen. Hier zijn enkele concrete manieren waarop advocaten vandaag de dag kunnen bijdragen:

Advocaten kunnen op verschillende manieren bijdragen aan een regeneratieve economie door hun expertise en invloed te gebruiken om regeneratie en rechtvaardigheid te bevorderen. Hier zijn enkele concrete manieren waarop advocaten vandaag de dag kunnen bijdragen:

1. Bevorderen van Regeneratieve Praktijken

– Advocaten kunnen bedrijven adviseren over regeneratieve bedrijfspraktijken en hen helpen bij de implementatie van milieuvriendelijke policies. Dit kan variëren van het verminderen van afval en emissies tot het gebruik van regeneratieve energiebronnen.

2. Ondersteunen van Groene Innovaties

– Door juridische diensten aan te bieden aan start-ups en bedrijven die zich richten op groene technologieën en innovaties, kunnen advocaten helpen bij het opzetten van structuren en het naleven van regelgeving die regeneratieve initiatieven bevorderen.

3. Ontwikkelen van Regeneratieve Contracten

– Advocaten kunnen contracten opstellen en onderhandelen die regeneratieve clausules bevatten, zoals vereisten voor recycling, het gebruik van regeneratieve materialen, en energiebesparing. Dit kan bijdragen aan een regeneratieve toeleveringsketen en bedrijfsvoering.

4. Milieuwetgeving en Beleidsbeïnvloeding

– Door betrokken te zijn bij het opstellen en implementeren van milieuwetgeving en -beleid, kunnen advocaten bijdragen aan de versterking van wettelijke kaders die regeneratie bevorderen. Ze kunnen ook lobbyen voor strengere milieuregels en -normen.

5. Ondersteunen van Sociale Rechtvaardigheid

– Een regeneratieve economie houdt ook rekening met sociale rechtvaardigheid. Advocaten kunnen gemeenschappen ondersteunen die worden getroffen door milieuproblemen, door hen juridisch bij te staan in zaken van milieu-ongelijkheid en hen te helpen bij het verkrijgen van compensatie en verbeterde leefomstandigheden.

6. Educatie en Bewustwording

– Advocaten kunnen bijdragen aan educatie en bewustwording over milieurechten en regeneratie door middel van workshops, publicaties en lezingen. Dit kan helpen om een breed begrip en steun voor een regeneratieve economie te creëren.

7. Juridische Ondersteuning voor Regeneratieve Projecten

– Door juridische diensten te bieden aan non-profitorganisaties en gemeenschapsprojecten die zich richten op regeneratie, kunnen advocaten bijdragen aan de ontwikkeling en groei van initiatieven die een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving.

8. Corporate Governance

– Advocaten kunnen bedrijven adviseren over corporate governance met een focus op regeneratie. Dit kan inhouden dat bedrijven worden geholpen bij het opzetten van raden van bestuur en commissies die regeneratie hoog in het vaandel hebben staan.

9. Jouw eigen advocatenkantoor Regeneratief Maken

– Advocaten kunnen ook beginnen met hun eigen kantoren regeneratiever te maken door energiezuinige praktijken te implementeren, afval te verminderen en regeneratieve materialen te gebruiken.

Door deze en andere stappen te ondernemen, kunnen advocaten een cruciale rol spelen in de transitie naar een regeneratieve economie die zowel het milieu als de samenleving ten goede komt.


Ben je klaar om jouw advocatenpraktijk “future proof” te maken en mee te werken aan een toekomst vol leven?

Wil je meer weten hoe we jou en jouw organisatie kunnen begeleiden om jouw organisatie klaar te maken voor de toekomst?
We beschikken over de tools, expertise en ervaring om jou te gidsen naar een toekomst vol leven. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.


Bruno Delepierre

Maatschappelijk gedreven entrepreneur die een bijdrage wil leveren aan onze levenskwaliteit. Vader van Jacqueline. Algemeen Coordinator bij Happonomy.

Laat een reactie achter

Gelieve in te loggen of registreer om een reactie na te laten.