Triple Bottom Line Accounting

22 april 2020
Geen opmerkingen
1462 views

Economie en bedrijfsleven zijn fundamenteel gebaseerd op verdragen tussen mensen.

Neem een seconde de tijd om bovenstaande zin te herlezen om de impact ervan te begrijpen. Kortom, het betekent dat economie geen exacte wetenschap is zoals de biologie, de chemie of de fysica. Dit betekent ook dat we de macht hebben om een bestaand systeem te veranderen als we kiezen om dat te doen.

Waarom dubbele boekhouding gebrekkig is

De kern van het bedrijf en de economie is ons boekhoudsysteem dat de gecreëerde waarde en de gemaakte kosten voor het creëren van deze waarde registreert. Vandaag de dag werkt de grote meerderheid van de bedrijven in een dubbele boekhouding.

Dubbele boekhouding registreert twee delen: de financiële kosten van een productiefactor, of dat nu arbeid is, een artikel of dienst of de kosten van het geld zelf. Aan de andere kant van de balans vindt u de waarde die wordt gecreëerd door de verkoop en het financiële rendement.

In de kern is dit type boekhouding beperkt. Het houdt geen rekening met de kosten van de impact van de productie op mens en milieu, de zogenaamde ‘externiteiten‘.

Wat als we externaliteiten in de boekhouding opnemen?

De meeste mensen begrijpen het concept van negatieve externaliteiten, bijvoorbeeld als we het over vervuiling hebben. Vervuilende bedrijven maken geen financiële kosten voor de lucht- of watervervuiling die ze veroorzaken, ook al is ons milieu tijdens het productieproces negatief beïnvloed.

Er bestaan ook positieve voorbeelden van externaliteiten. Neem een organisatie die mensen met een handicap in dienst heeft. Het kan minder efficiënt zijn of minder winst opleveren dan een organisatie die geen mensen met een handicap in dienst heeft.

De eerste organisatie creëert echter een overwaarde in geld door mensen te activeren die niet noodzakelijkerwijs elders een baan vinden en zou de samenleving extra kosten in de vorm van een werkloosheidsuitkering met zich meebrengen.

Tegenwoordig worden onze economieën, door het verdisconteren van de externe effecten, gemodelleerd om zich te richten op financieel gewin en niet op waardemaximalisatie.

Wetten proberen uiteraard te compenseren door beperkingen op te nemen voor niet-gereglementeerde ondernemingen. Maar al te vaak zijn wetten te weinig of te laat, zowel vanwege lobbyactiviteiten en omdat men niet alle scenario’s kan voorzien die preventie vereisen.

Triple accounting to the rescue?

Wat als we onze economieën zouden hervormen om rekening te houden met deze externe effecten?

Triple Accounting, ook wel bekend als Triple bottom line (of TBL of 3BL), is het boekhoudconcept dat precies dat doet. Het boekhoudkundig kader houdt rekening met een sociale, ecologische en financiële dimensie.

Een belangrijk – maar niet onoverkomelijk – obstakel is de meting van een Triple Accounting gebaseerd systeem. Meet u alles in geld? Als u dat doet, hoeveel waarde kent u dan toe aan een stuk land of schone lucht?

De oplossing ligt in het maken van afspraken. De GAAP, generally agreed accounting principles, die we vandaag gebruiken, is ook een reeks verdragen, die ook van land tot land verschillen.

Door het wijzigen van de boekhoudwetgeving kan dus een drievoudige boekhouding worden ingevoerd. In een tweede fase kunnen belastingen en subsidies op de drievoudige boekhoudkundige resultaten organisaties stimuleren om zich te richten op waardemaximalisatie in plaats van winstmaximalisatie.

Triple bottom line accounting - people planet profit.

Hoe kan de overheid er voor zorgen dat dit werkt?

Aangezien accounting gebaseerd is op verdragen, kunnen beleidsmakers bepalen in hoeverre zij wetgeving willen opleggen als bindende verdragen.

Enkele voorbeelden die kunnen inspireren:

Een werknemer met een burn out – kost 5% van uw jaarlijkse winst.

Voor mensen die in een maand meer dan 40 uur moeten overwerken, 10% van de operationele winst (EBITDA) aftrekken van de maand waarin het overwerk nodig was.

Als u natuurlijke materialen gebruikt als productiemiddelen wanneer er alternatieve productiemethoden bestaan, trek dan 50% van uw bedrijfswinst af als de oorspronkelijke productie-investeringen worden afgeschreven.

Het belangrijkste om weg te halen zijn niet zozeer de werkelijke cijfers, maar het feit dat we kunnen wijzigen wat we registreren om waardevol te zijn.

Waar de drievoudige basisboekhouding vandaag de dag is

Het kan een verrassing zijn dat Triple accounting al in verschillende contexten wordt gebruikt, zowel in de publieke als in de private sector.

Als u nieuwsgierig bent naar enkele voorbeelden:

De Verenigde Naties heeft versies en parameters van de Triple Bottom Line principes opgenomen om een volledige kostenberekening te kunnen uitvoeren.

In sommige landen is wetgeving ter ondersteuning van TBL op tafel gelegd en zijn er rapporteringspiloten uitgevoerd. Kijk eens naar het pilot jaarverslag van deze Australische overheidsinstantie.

Grote bedrijven zoals Nestlé of Novo Nordisk gebruiken al principes van Triple Bottom Line om te bepalen of projecten de moeite waard zijn om na te streven, ook al dwingt geen enkel juridisch kader hen om dit te doen.

Laat dat het belangrijkste argument zijn tegen verschillende kritieken die zich richten op het onvolmaakte karakter van de triple bottom line benadering. Hoewel het niet perfect is, betekent dat niet dat het geen enkele waarde heeft en ook niet moet worden weggegooid.

Hoe kunnen organisaties beginnen?

In het geval dat u drievoudige basisprincipes wilt testen maar niet weet waar te beginnen, kunt u een overzicht downloaden van principes en een uitgebreide implementatiehandleiding, beschikbaar gesteld door de Global Reporting Initiative.


Wil je meer?

Zoals het artikel al zei: economie is geen exacte wetenschap zoals biologie, chemie of fysica. Dit betekent dat we de macht hebben om een bestaand systeem te veranderen als we ervoor kiezen om dat te doen.

Dat betekent dat we ook de macht hebben om het monetaire systeem te veranderen! Hoe? Kijk eens naar ons Duurzaam Geldsysteem!


Bruno Delepierre

Maatschappelijk gedreven entrepreneur die een bijdrage wil leveren aan onze levenskwaliteit. Vader van Jacqueline. Algemeen Coordinator bij Happonomy.

Laat een reactie achter

Gelieve in te loggen of registreer om een reactie na te laten.